Marianske-lazne.info: +420-777-722-045

Lázeňství v Mariánských Lázních

Lázeňství má v České republice velkou tradici. Lázeňská péče zde vžždy byla postavena na moderních lékařských postupech a vědeckých poznatcích o účincích přírodních léčivých zdrojů.

Mariánské Lázně jsou příkladem tohoto přístupu k lázeňství. V minulosti byly sídlem Výkumného ústavu balneologického, největšší autority ve svém oboru v České republice. V současnosti plní podobnou úlohu Ústav lázeňské medicíny, pracoviště 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pod Karlovu Universitu v Mariánských Lázních rovn쾞 spadá bakalářské studium fyzioterapie zaměřené na balneoterapii, kde studují budoucí odborníci na lázeňskou péči.

Indikace

Mariánské Lázně patří mezi lázeňská místa s největším počtem indikací v České republice. Je to díky tomu, žže na relativně malém území města vyvěrají prameny s chemicky velmi různorodým složžením. Specifikem Mariánských Lázní v rámci České republiky je léčba nemocí močového ústrojí.

Hlavní léčené nemoci

  • Nemoci pohybového ústrojí
  • Nemoci ledvin a močových cest
  • Nemoci dýchacího ústrojí
  • Metabolická onemocnění
  • Gynekologická onemocnění včetně léčby neplodnosti
  • Nemoci oběhového ústrojí
  • Onkologická onemocnění
  • Nemoci trávicího ústrojí
  • Nemoci nervové soustavy

 

Přírodní léčivé zdroje

Minerální vody

V Mariánských Lázních vyvěrají studené uhličité kyselky o teplotě 7-10°C, které se využžívají při různých procedurách. Jedná se předevšším o pitnou kůru a uhličité koupele. Oxid uhličitý obsažžený v těchto pramenech se použžívá k plynovým koupelím a injekcím. Méně mineralizované vody jsou stáčeny a prodávány jako stolní voda.

Peloidy

Jedná se o pro léčebným procedury upravené slatiny a raššeliny. Použžívají se k léčivým obkladům a zábalům.

Klima

Není oficiální léčivý zdroj. Ovššem díky relativně vysoké nadmořské výššce, čistotě ovzdušší a hustému zalesnění lze hovořit o blahodárném účinku mariánskolázeňského podnebí na lidské zdraví.
 

Nejvyužžívanější léčivé prameny

Křힾový pramen

Má projímavý účinek. Využžívá se pro pitnou kůru předevšším při léčbě metabolických nemocí a nemocí zažžívacího ústrojí.

Ferdinadův pramen

Ferdinandův pramen má podobné složžení jako Křížžový pramen. Využžívá se ke stáčení stolní vody Excelsior.

Lesní pramen

Lesní pramen se využžívá předevšším při léčbě nemocí horních cest dýchacích. Určen je jak k pitné kůře, tak k inhalacím nebo kloktání.

Rudolfův pramen

Rudolfův pramen sloužží k pitné kůře. Využžívá se k léčbě onemocnění ledvin a močových cest.

Ambrožžův pramen

Ambrožžův pramen se podobě jako pramen Rudolfův využžívá pro léčbu nemocí močových cest.

Karolinin pramen

Pitné kůry Karolinina pramene se využžívají při onemocnění ledvin a močových cest.

Mariin pramen

Pro léčebné potřeby se využžívá předevšším oxid uhličitý obsažžený v prameni. Sloužží k plynovým zábalům a injekcím.