phone Potřebujete poradit? Volejte: +420-777-722-045

Ubytování v Mariánských Lázních

calendar

question
slideshow image

Navštivte klenot mezi lázněmi v České Republice

Památky v Mariánských Lázních

Zpívající fontána

Foto / Photo / Photo

Zpívající Fontána byla vybudována jako součást rekonstrukce promenádního prostoru areálu Maxima Gorkého v roce 1982 až 1986. Autorem návrhu byl architekt Pavel Mikšík. První hudební skladba s názvem “Hudba pro Fontánu” byla dílem hudebního skladatele Petra Hapky, který ji pro tento účel vytvořil. Následovaly další skladby z díla W. A. Mozarta, B. Smetany, A. Dvořáka, F. Chopina, J.S. Bacha a dalších. Poprvé se Fontána rozezněla 30. 4. 1986.

Fontána se rozeznívá denně od 7 hodin každou lichou hodinu, ve 21 a 22 hodin včetně projekce s barevným osvětlením a skladby se střídají dle plánu. Slavnostní zahájení se koná 30.4. ve 21 hodin, ukončení provozu je 31.10. ve 22 hodin.

Aktuální seznam skladeb.

Prameny

Foto / Photo / Photo

Na území města vyvěrá více než 40 minerálních pramenů. Výjimečné jsou svým velmi rozdílným chemickým složením. Díky tomu se v Mariánských Lázních léčí celá řada různých indikací. Většina hlavních pramenů je volně přístupná pro veřejnost.

 

 

 

 

Architektura

Foto / Photo / Photo

Mariánské Lázně se mohou pochlubit stylově velmi kompaktním historickým centrem. Díky velmi rychlému rozvoji byla většina budov v centru postavena v relativně krátkém časovém období. Historizující architektura se zde harmonicky prolíná s městskými parky. Hodnota místa byla potvrzena v roce 1992, kdy byly Mariánské Lázně vyhlášeny městskou památkovou zónou.

 

 

Kostely

Foto / Photo / Photo

V dobách své největší slávy pobývali v Mariánských Lázních hosté různého náboženského vyznání. Ti všichni si přáli navštěvovat bohoslužby ve svém svatostánku. V Mariánských Lázních, městě s 15000 obyvatel, tak najdeme například římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, evangelický kostel Corporis Christi, anglikánský kostel “Christ Curch” a pravoslavný kostel sv. Vladimíra.

V Mariánských Lázních stávala i nádherná židovská synagoga. V roce 1938 byla, tak jako mnoho dalších v zemi, zničena nacisty během tzv. Křišťálové noci. Jako výraz úcty bylo místo, kde synagoga stávala, ponecháno nezastavěné.

 

Kolonády

Foto / photo / Photo

Centrem lázeňského života byly vždy kolonády. Největší dominantou Mariánských Lázní je hlavní kolonáda s unikátní litinovou konstrukcí. V těsném sousedství Hlavní kolonády se nachází kolonády Křížového a Karolinina pramene. Další nádhernou stavbou je kolonáda Ferdinandova pramene, která tvoří dominantu parku v dolní části města.

 

 

 

Parky

Foto / photo / Photo

Městské parky jsou chloubou Mariánských Lázní. Návštěvník je okouzlen jejich elegancí a pestrou skladbou různých druhů dřevin. Parky se z velké části dochovaly v podobě, v jaké je před více než 100 lety navrhl geniální zahradní architekt Václav Skalník.

 

 

Lázeňské oplatky

Pobyt v Mariánských Lázních si můžete osladit tradičními lázeňskými oplatkami. Tato specialita se v Mariánských Lázních vyrábí již od roku 1856. Jedná se o velmi lehké oplatky charakteristické svým kulatým tvarem. Nejlépe však chutnají čerstvé

a ještě teplé.

Památník F. Chopina

Foto / photo / Photo

Památník Fryderyka Chopina je umístěn ve II. patře domu Chopin. V první části výstavy jsou soustředěny exponáty a informace o životě F. Chopina (1810 – 1849), jeho pobytu v Čechách, o rodině Wodzinských. Druhá část výstavy osvětluje činnost Společnosti Fryderyka Chopina. V hudební síni je výstava grafik a bibliofilských tisků předních českých grafiků. Prohlídku dokresluje reprodukovaná hudba F. Chopina.

www.chopinfestival.cz

 

 

Městské muzeum Mariánské Lázně

Foto / photo / Photo

Muzeum se nalézá v nejstarším domě lázeňského centra postaveném v roce 1818. V domě byl hostem i Johann Wolfgang Goethe při jednom ze svých pobytů v Mariánských Lázních. V muzeu můžeme obdivovat rekonstrukci pokojů, v nichž Goethe pobýval. Dále je expozice zaměřena především na reálie mariánskolázeňského regionu s důrazem na využití lázeňských pramenů.

 

 

Dančí obora

Foto / photo / Photo

Obora se nalézá v blízkosti hotelu Krakonoš. Zasahuje na přilehlou louku, kde může návštěvník zblízka pozorovat srnčí a dančí zvěř.

 

 

 

Miniaturpark

Foto / Photo / Photo

Miniaturpark se nalézá v sousedství hotelu Krakonoš. V miniaturparku jsou vystaveny dokonalé kopie známých staveb především z České republiky.

www.boheminium.cz

 

 

 

Geologický park

Na ploše 10 ha je v lesoparku nad městem umístěná volně přístupná expozice hornin pocházejících ze Slavkovského lesa.